Enter your keyword

Management

Współzałożyciel i właściciel grupy Fundamental, poprzednio przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki (od marca 2015r. do marca 2019r.). Pełni tez rolę Prezesa Zarządu spółki budowlanej Fundamental Construction oraz deweloperskiej Dwell Well Development (od czerwca 2016r.).
Związany z branżą budowlaną od 1991r. Kontynuuje rodzinną tradycję w branży nieruchomości rozpoczętą przez jego dziadka – arch. Prota Komornickiego, ojca – Krzysztofa Marię Komornickiego oraz stryja – Karola Skawińskiego, naczelnego architekta miasta Krakowa.
Efektywnie poszerza potencjał i przewagę konkurencyjną firmy, wpływając na jej rozwój, dzięki czemu Spółka zdobywa nowe i skomplikowane technologicznie kontrakty. Ponadto firma prężnie się rozwija w nowych strategicznie segmentach rynku m.in. mieszkań na wynajem, akademikach oraz w infrastrukturze.
Dwukrotnie wyróżniony tytułem - OSOBOWOŚĆ BRANŻY BUDOWLANEJ 2016 i 2017.

To uznany specjalista w zakresie budownictwa, o wieloletnim dorobku inżynierskim. Od lipca 2018 roku pełni funkcję Dyrektora Produkcji Fundamental Group, będąc bezpośrednio odpowiedzialnym za przebieg procesu budowlanego, prowadząc negocjacje z inwestorami, dostawcami i podwykonawcami oraz nadzorując proces kosztorysowania i ofertowania wraz z przygotowaniem kompleksowej dokumentacji przetargowej.
Wcześniej od 2012 r. pełnił funkcje dyrektora oddziału centralnego w Mostostal Warszawa S.A. gdzie zrealizował ponad 20 kontraktów budowlanych. W 2015 r. został Członkiem Zespołu Doradców Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej na Politechnice Warszawskiej.
Ukończył Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego na Wydziale Inżynierii Środowiska oraz studia podyplomowe - Zarządzanie Projektami na Politechnice Warszawskiej i menedżerskie: School of Executive Education EM LYON & Cranfield University.

© Copyright 2022. Fundamental Group S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
   Polityka Prywatności   Kontakt