Enter your keyword

Zarząd

Doświadczony manager i człowiek biznesu, pochodzący z Holandii. Absolwent Nederlands Instituut Van Registeraccountants. Ze spółką Fundamental Group związany od 2008 roku.
Pracował w dużych korporacjach, odpowiadając za sprawy finansowe: KPMG, Holland Intertrust, BDO. Jako dyrektor zarządzający prowadził od 2005 roku Jason S.A.M. oraz od 2013 roku Amicorp S.A.M.  

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. W 2003 roku ukończył studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowe studia Zarządzania Projektami Unijnymi organizowane przez Wszechnicę Polską Szkołę Wyższą w Warszawie. W roku 2009 złożył egzamin w Ministerstwie Skarbu Państwa dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.
Od roku 2012 Dyrektor Finansowy w firmie Fundamental Group S.A. odpowiedzialny za pion finansowo-księgowy oraz nadzór nad spółkami z Grupy kapitałowej. Odpowiedzialny za wdrożenie w spółce zintegrowanego systemu ERP oraz systemu rachunkowości zarządczej. Od roku 2015 Wiceprezes Zarządu Fundamental Group S.A. Od roku 2017 jednocześnie pełni funkcję Dyrektora Generalnego.

Związany jest z branżą budownictwa od 19 lat. Specjalista w zakresie budownictwa, o wieloletnim dorobku inżynierskim. Z Fundamental Group S.A. związany od 2013 r. jako dyrektor ds. handlowych, odpowiedzialny za podtrzymywanie i rozwój relacji biznesowych z dotychczasowymi kontrahentami i zdobywanie nowych kontraktów.
Ukończył Politechnikę Warszawską na wydziale Inżynierii Lądowej. Wcześniej był związany z Mostostal Warszawa S.A.

© Copyright 2017. Fundamental Group S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
   Polityka Prywatności   Kontakt