Enter your keyword

Case Study ze studentami Politechniki Warszawskiej

Jesteśmy nowocześni, prospołeczni i odpowiedzialni. Zależy nam, by długofalowo budować zaufanie, dlatego po raz kolejny odbyliśmy spotkanie z młodymi inżynierami z Politechniki Warszawskiej.

Zorganizowaliśmy wizję lokalną powstającej II linii stacji metra. Nasi inżynierowie oprowadzili studentów na odcinku C 17. Podczas odbywającego się Case Study zeszliśmy w dół na 11 m poniżej poziomu wody, by zobaczyć dotychczas wykonane już prace.

Daniel Sawicki, Kierownik Robót Metro C17, powiedział:

Rozbudowa II linii metra to obecnie najważniejsza stołeczna inwestycja. Długość dwóch realizowanych odcinków: zachodniego oraz wschodnio-północnego wynosi ok. 6,6 km. Zrealizowanie budowy stanowi duże wyzwanie inżynierskie.

 Obecnie:

  • Wykonano 85% płyty peronu.
  • Wykonano 40% murów w głównych pomieszczeniach technologicznych.
  • Kontynuowana jest budowa uziemienia korpusu stacji oraz połączeń wyrównawczych.
  • Trwa układanie peszli w szachtach windowych i wejściach według przyjętej technologii prac.
  • Zakończono prace związane z montażem peszli w peronie.
  • Rozpoczęto prace związane z tymczasowym oświetleniem tuneli dla wykonywania prac budowlanych.
© Copyright 2022. Fundamental Group S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
   Polityka Prywatności   Kontakt